Selection of forumvi.net forums for :

schlumberger

Tuyển Dụng Dầu Khí

Nơi chia sẻ nhưng thông tin tuyển dụng trong ngành dầu khí

tuyển, dụng, dầu, khí, nơi, chia, sẻ, nhưng, 2012, halliburton, baker, hughes, #schlumberger, ptsc

Diễn đàn của thư mục


Diễn đàn miễn phí

Create your schlumberger forum